Jag hjälper ledare, medarbetare och organisationer att utvecklas tillsammans och nå sina mål. Det kan handla om ledarutveckling, utveckling av arbetsgrupper eller kanske ledningsgruppen, utbildning i medarbetarsamtal, handledning, förändringsarbete, organisationsutveckling eller att hantera en konflikt.

Min ambition är att hjälpa människor utveckla sin förmåga och kraft så att de på bästa sätt bidrar till att organisationen når sina mål. Samtidigt skapar man goda relationer och en god arbetsmiljö.

Utgångspunkten för det stöd jag erbjuder är din/er unika situation. Dina/era förutsättningar och behov utgör grunden för vårt samarbete och det jag erbjuder. I större uppdrag arbetar jag tillsammans med erfarna och kompetenta kollegor som finns i mitt nätverk. Du får gärna kontakta mig om du vill ha referenser på uppdrag jag genomfört.

Jag arbetar som konsult sedan 1995. Innan dess arbetade jag som chef och ledare i 10 år och var sedan projektledare under några år. Jag har också erfarenhet av ledningsgruppsarbete. Det innebär att jag jobbat med mitt eget och andras ledarskap i snart 30 år och lika länge med förändrings- och utvecklingsarbete.

Jag är socionom och har utöver det 40 poäng pedagogik och 20 poäng nationalekonomi. Jag har gått ett antal ledarutvecklingsprogram och program för personlig utveckling. Jag har utbildning i metoder och verktyg som jag använder som konsult och jag vidareutbildar mig kontinuerligt inom mitt kompetensområde.

Redan som relativt ung fick jag möjlighet att prova på chefskap och blev fascinerad. Jag blev omtumlad och ibland lite rädd, men framförallt blev jag nyfiken och intresserad av att lära mer. Denna tidiga erfarenhet har stimulerat mig att, förutom att ständigt jobba med min egen ledarutveckling, även hjälpa andra med sin utveckling och sitt ledarskap. Jag har en stark tro på ledarskapets betydelse för organisationen och dess utveckling.

Mitt intresse för ledarskap och projektledarskap har också resulterat i två böcker som jag skrivit tillsammans med en kollega. Du kan läsa mer om dem under ”Mina böcker”.

Jag har ett nätverk med kvalificerade och väletablerade konsultkollegor som jag gärna samarbetar med i större uppdrag. De har alla lång erfarenhet och djup kunskap inom sina kompetensområden.