Jag har skrivit två böcker

Mitt intresse för ledarskap och projektledarskap har resulterat i två böcker som jag skrivit tillsammans med min kollega Agnete Nilsson.

En bok handlar om ledarskap, ”Ledtrådar till ett moget ledarskap” och den andra handlar om projektarbete, ”Arbeta i projekt!” Vår ambition är att de ska vara lättillgängliga handböcker för dem som vill utveckla sitt ledarskap och för alla som vill lära sig mer om projektarbete.

 

Ledtrådar
- till ett moget ledarskap

Ledarskapet är av stor betydelse för hur väl en grupp fungerar och för hur effektiv en organisation kan bli. Chefer och ledare brottas ofta med frågor som är svåra att hantera. Den här boken innehåller praktiska metoder och tips för att klara de utmaningar som chefer ställs inför. Den ger också stöd och inspiration i den personliga utvecklingen. Ett gott ledarskap utvecklas i takt med ledarens mognad och i grunden handlar det om förmågan att leda sig själv.

Ledtrådar till ett moget ledarskap är utmärkt för dig som vill ha

• verktyg för att leda gruppen och medarbetarna

• praktisk vägledning i samtal – hur du lyssnar, ger feedback och håller känsliga samtal

• teori kring konflikter och metoder för att hantera och förebygga dem

• verktyg för att lyckas i förändringsprocesser och för att hantera motstånd

• inspiration till personlig utveckling och inblick i hur tankar och känslor påverkar dig.Boken kan läsas från pärm till pärm av den som vill ta ett helhetsgrepp på sin egen ledarutveckling. Den kan också användas som en handbok av den som vill få konkreta tips och metoder för en specifik situation.

Förlag: Studentlitteratur

 

Arbeta i projekt är en bok som beskriver hur du kan lyckas med projekt – från början till slut. Den innehåller metoder, verktyg och beskrivning av fallgropar som du har nytta av när du arbetar i projekt.

Boken ger dig en bild av olika roller, funktioner och faser i projektarbetet. Den tar också upp styrning och ledning av projektet – hur du planerar, genomför och avslutar ett projekt. Som projektledare får du tips om hur du leder gruppen och hanterar konflikter.

Den kan användas som en handbok av alla som ingår i arbetet kring ett projekt och i utbildning av projektledare och projektmedarbetare.

Förlag: Kommunlitteratur

 

 

 

Vill du köpa böckerna kan du göra det antingen av mig, helen@helencarlson.se eller direkt från förlagen.